PREST GARA

Ikasketa kooperatiboko ikasleentzako sarbidea

-Click-

Irakasle funtzioa

Praktikako egunerako ondoko galdera hauek ekarri eginda.

Irakurri ondoko dokumentu hau, Belbin-en teoria (click), eta buru beheko galdera hauek.

  1. Deskribatu laburki zer da taldeko rol bat eta nola sortu zen kontzeptua.
  2. Lan kooperatibo bat burutzen dugunean, lan taldean ari garenean, garrantzitsua da nire taldekideak zein rolekoak diren jakitea. Azaldu zergatik.
  3. Irakurri rol bakoitzaren ezaugarriak, funtzioak, potentzialitateak eta ahultasunak. Ondoren hausnartu, pentsatu… zein izan daitekeenzure rola. Hau da, identifikatu nor/zer zaren eta arrazoitu zergatik egin duzun aukeraketa hori.

Ez nahastu gustatuko litzaizukeena izatea, benetan zarenarekin. Utzi sentimenduak eta pentsamenduak alde batera eta fijatu zaitez gehien bat zure jokabideetan, ekintzetan, egiten dituzun gauzetan.

Praktika egunean irakurritako dokumentua zein galderak eskolara ekarri.

Galderen dokumentua, tankera hau izan behar du:

Dokumentuaren tituloa: Belbinen teoria I

Tituluaren azpian: abizenak eta izena

Marjenak:

  • Goikoa: 2,5 cm
  • Behekoa: 2,5 cm
  • Ezkerrekoa: 3 cm
  • Eskumakoa; 3 cm

Lerroen arteko (interlineado):

  • 1,5 cm

Letra mota:

Arial 11 edo Times New Roman 12

 

 

 

 

No te conformes con ser mediocre